March 17, 2006

Happy St. Paddy's

Go n-éirí le séitéireacht, gadaíocht, troid, agus ólachan!
Má dhéanann tu séitéireacht, go ndéana tú séitéireacht ar an mbás,
Má ghoideann tú, go ngoide tú croí mná;
Má throideann tú, go dtroide tú i leith do bhráthar,
Agus má ólann tú, go n-óla tú liom féin.

Here's to cheating, stealing, fighting, and drinking.
If you cheat, may you cheat death.
If you steal, may you steal a woman's heart.
If you fight, may you fight for a brother.
And if you drink, may you drink with me.

Comments on "Happy St. Paddy's"

 

Blogger Rain-Dawg said ... (6:02 PM) : 

Whoa, that's in like another language and stuff. I liked that one a lot. I may have to steal it and use it for an away message next year. :-)

 

post a comment